Ny affärsmodell med digital utbildning skapar framtidens hållbara organisationer

Pressmeddelande 2018-04-04

Ny affärsmodell med digital utbildning skapar framtidens hållbara organisationer

Nu renodlar Snabbfoting sin verksamhet mot digitala utbildningslösningar för att skapa framtidens moderna och hållbara organisationer. Den nya inriktningen ger oss det fokus och den kraft som krävs för att möta marknadens efterfrågan på modern och effektiv kompetensutveckling. Det innebär också att vi kommer kunna vara fortsatt lyhörda och snabbrörliga.

Den yngre generationen står för nästan 70 procent av arbetsmarknaden. De har helt andra beteenden och behov och ställer krav på ett modernt ledarskap och att utvecklas i arbetet. Arbetsgivare har mycket kvar att göra för att möta det gap som finns.

Många av de utbildningstjänster eller system som finns idag hos företag är omoderna eller lider av eftersatta investeringar. Detta blir på sikt mycket kostsamt för företagen genom förlorad kompetens och personal som lämnar i förtid.

Vår vision: Kunskap ska vara tillgängligt för alla och integrerat i vardagen. – Ewa Hutmacher, founder Snabbfoting

Snabbfoting spar tid, pengar och säkrar kompetens i organisationer och kan fylla kunskapsluckor med bland annat förstärkt lärande. Våra digitala utbildningslösningar prioriterar mobile first, god läsbarhet och möjlighet till lärande på mobila enheter. Utbredningen av mobiltelefoner är mycket stor och vi uppmuntrar till spontan inlärning på valfri plats. För att höja effekten av kompetensutveckling och slutförande tillämpar vi bland annat strategier som microlearning, gamification och simuleringar. Deltagaren får både belöningar och utmaning på vägen.

Snabbfoting erbjuder både egna digitala utbildningsprodukter med innehåll för att skapa hållbara organisationer samt konsulttjänster som strategi, plattformsval och implementering av digital utbildning.

 

Snabbfoting är ett innovationsdrivet företag som skapar hållbara organisationer med digitala utbildningslösningar, för en hållbar framtid. Vi är snabbrörliga, lyhörda och personliga och är orädda att ligga steget före. Effektivt och modernt lärande driver beteenden och affärsresultat.

För mer information, kontakta:

Ewa Hutmacher, founder Snabbfoting, tel +46 70 769 57 10, epost: [email protected]

Snabbfoting, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm

Hemsida: www.snabbfoting.se

Linked In: Snabbfoting